Svetovanje


Osebno brezplačno svetujemo pri novogradnjah ali prenovah. Področje strojnih instalacij. Ogrevanje, vodovod, prezračevanje in hlajenje.

Potrebujete priporočilo, katero ogrevalno napravo izbrati: toplotno črpalko ali plinski kotel ali kotel na biomaso ali oljni kotel ali ...
kateri ogrevalni sistem izbrati: talno ogrevanje ali radiatorsko ogrevanje ali ...?

Morda potrebujete nasvet, katerega proizvajalca opreme izbrati?

Vas zanima razmerje med kakovostjo in ceno opreme posameznega proizvajalca?

Vas poleg vrednosti investicije zanimajo tudi stroški ogrevanja?

Potrebujete morda projektno dokumentacijo ali pomoč pri pridobitvi nepovratnih sredstev?
 
Pomembno je, da se za nasvet obrnete dovolj zgodaj, to je takoj po sprejetju odločitve za investicijo in pred pričetkom izvedbe kakršnih koli del na objektu.

Svetujemo v naših poslovnih prostorih - salonu ogrevalne tehnike , kjer vam lahko opremo tudi pokažemo, po dogovoru tudi na objektu..

Pri svetovanju upoštevamo želje in pričakovanja stranke. Želimo, da bo odločitev stranke ustrezna in pravilna.

Svetovanju sledi izdelava natančne strokovne ponudbe za izvedbo.

V kolikor ste pridobili več ponudb,  izvedemo brezplačno primerjavo med ponudbami. V praksi se namreč vse prepogosto dogaja, da stranke ne znajo ponudb medsebojno realno primerjati, kar ima za posledico napačno odločitev glede izbire ponudnika. Izbira najcenejšega ponudnika mnogokrat ni optimalna odločitev.